Japanese: 縄やる人

Someone doing rope, an amateur.

See also: Biginaa, Shirouto, Nawa Yaru Hito, Seito, Kohai, Senpai, Menkyo, Deshi.